Nasze Kościoły:

Pastuchów

Pastuchów

Pastuchów - kościół pod wezwaniem Św. Barbary został zbudowany około połowy XIII w. z kamienia łamanego, w stylu późnoromańskim, powiększony w XVIII w. o wieżę zachodnią.
Jest to budowla jednonawowa z kwadratowym prezbiterium zakończonym absydą sklepioną półkopułą.
W prezbiterium założono sklepienia krzyżowo-żebrowe wsparte na narożnych kolumienkach.
W zachodniej ścianie nawy zachował się skromny portal uskokowy.
W prezbiterium widnieje późnogotyckie tabernakulum i kamienna chrzcielnica.

 

Piotrowice

Piotrowice


Piotrowice - Kościół murowany pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego,
wzniesiono w latach 1226r. - prezbiterium, w 1500r. dobudowano nawę główną, a w końcu XIX w. dobudowano przedsionek.
Obecny kształt kościół uzyskał dopiero z końcem XIX wieku.
Do najstarszych części budowli: nawy głównej, bocznej oraz prezbiterium około 1500 roku dobudowano wieże dzwonną i zakrystię.
Znajdujący się na wieży dzwon, pochodzi z roku 1540.
Z końcem XIX wieku dobudowano od północnej strony kruchtę - zwaną dziś przedsionkiem.
W związku z przebudową empory organowej, zlikwidowano wcześniejsze wejście do kościoła.
Na zewnątrz kościoła 7 kamiennych płyt epitafijnych członków rodzin rycerskich oraz innych przedstawicieli rodów, które były właścicielami posiadłości "piotrowickich".
Stan kościoła: Obecny stan kościoła wymaga jak najszybszej konserwacji wnętrza z drewnianymi elementami wystroju na czele.
Czechy

Czechy

Czechy - kościół p.w. Matki Bożej Łaskawej.
Wieża kościoła została ukończona w 1875r.
W 1997 r. rozpoczęto budowę kościoła według projektu inż. Stanisława Knapika.
Kamień węgielny został poświęcony przez Ojca Św. Jana Pawła II w 1997 r. w Legnicy.
09.06.2005r. została odprawiona pierwsza msza św., której przewodniczył Bp. Ignacy Dec.
05.07.2009r. kościół został poświęcony przez Bp. Ignacego Deca.